TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC HỌC 2019 – 2020

       Thực hiện Hướng dẫn Số: 1025/PGDĐT-HCTC, ngày 06 tháng 9 năm 2018. Về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị  công chức, viên chức từ năm học 2018 – 2019.

      Căn cứ vào những quy định trong Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

      Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường TH Hoà Bình B, Được sự cho phép của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Tam Nông.

       Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 09 năm 2019, BGH kết hợp với Công đoàn Trường Tiểu học Hoà Bình B long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019-2020 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

Picture1

Hình ảnh: Thầy Nguyễn Văn Vũ – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

Picture2

Hình ảnh Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

nhiệm kì 2019 – 2021

Picture3

Hình ảnh: Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

 nhiệm kì 2019 – 2021

Picture4

Hình ảnh: Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 2019 – 2021 ra mắt hứa hẹ

Picture5

Hình ảnh: Đại biểu đóng góp ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Picture6

Hình ảnh: Cô Nguyễn Thị Hoàng Khang đại diện tổ thư ký thông qua nghị quyết

 tại Hội nghị

Picture7

Hình ảnh: Đại biểu biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu thực hiện trong

 năm học 2019 – 2020 tại Hội nghị

Picture8

Hình ảnh: Tập thể công chức – viên chức tham gia Hội nghị

Trường TH Hòa Bình B