TỔ CHỨC CUỘC HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2019 – 2020

        Căn cứ Thông tư số 55/ 2011/TT-BGDĐT ngày 22  tháng 11  năm 2011. Về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

        Thực hiện công văn số 978/SGDĐT-KHTC ngày 25 tháng 7 năm 2019cuar Sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020.

        Vào hai ngày 22/8/2019 và ngày 23/08/2019, Ban giám hiệu trường Tiểu học Hòa Bình B tổ chức cuộc họp Phụ huynh học sinh đầu năm năm học 2019 – 2020. Nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua đề ra nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và triển khai các khoản thu đầu năm.

       Tại buổi họp có ông Lê Văn Quân – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình đến tham dự. Trong buổi họp có gần 200 phụ huynh học sinh của các lớp ở điểm chính ấp 3 và hơn 50 phụ huynh học sinh ở điểm phụ ấp 5 đến tham dự.

1

Hình ảnh: Thầy Nguyễn Văn Vũ  – Hiệu trưởng nhà trường đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua đề ra nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và triển khai các khoản thu đầu năm. (Địa điểm chính ấp 3)

2

Hình ảnh: Phụ huynh học sinh tại điểm chính ấp 3 đến tham dự buổi họp

3

Hình ảnh: Thầy Nguyễn Văn Vũ  – Hiệu trưởng nhà trường đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học vừa qua đề ra nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và triển khai các khoản thu đầu năm. (Địa điểm phụ ấp 5).

4

Hình ảnh: Phụ huynh học sinh tại điểm phụ ấp 5 đến tham dự buổi họp

Trường TH Hòa Bình B