TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA PHÒNG GIÁO DỤC

    Thực hiện theo Quyết định của Phòng Giáo dục và đào tạo Tam Nông, Ngày 21/02/2019, Trường TH Hoà Bình B tiếp đoàn kiểm tra chuyên ngành của Phòng giáo dục. Sau đây là những hình ảnh về cuộc họp tổng kết buổi kiểm tra.

3

Thầy Lê Duy Chúc đại diện các thành viên đoàn kiểm tra phát biểu về những ưu điểm và hạn chế cần rút kinh nghiệm sau khi kiểm tra

4

Thầy Nguyễn Văn Vũ – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến

5

Thầy Nguyễn Văn Kết – Phó Trưởng phòng GD&ĐT – Trưởng đoàn

kết luận buổi kiểm tra

                                                                     Trường TH Hoà Bình B