THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 3 SẠCH TẠI ĐƠN VỊ

       Thực hiện kế hoạch số 56/KH-THHBB ngày 29 tháng 8 năm 2018 về việc phát động phong trào thi đua “03 Sạch” trong nhà trường;

       Vào lúc 7 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2018, Ban giám hiệu nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối họp với PHHS thực hiện đổ bê tông trước khu vực cổng trường, nhằm mục đích tạo nơi đưa đón thuận tiện, an toàn cho phụ huynh học sinh đậu đổ xe chờ rước con.

1

Sân đất trước cổng trường trước khi thi công

2

Giáo viên nam và phụ huynh học sinh trộn hồ đổ bê tông

3

Khu vực sân đất trước cổng trường sau khi được đổ bê tông

4

56

Song song với việc thực hiện đổ bê tông, thì tất cả giáo viên nữ thực hiện sơn vỏ bánh xe và trang trí thùng rác.

7

Vỏ bánh xe sau khi đã sơn xong

8

Thùng rác sau khi đã sơn xong

Trường TH Hoà Bình B