THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 3 SẠCH TẠI ĐƠN VỊ

      Thực hiện kế hoạch số 56/KH-THHBB ngày 29 tháng 8 năm 2018 về việc phát động phong trào thi đua “03 Sạch” trong các đơn vị trường học trực thuộc từ năm học 2018-2019;

       Đầu năm học Ban giám hiệu nhà trường đã vận động được 25.000.000 đồng do gia đình anh Lê Văn Giao đóng góp. Từ nguồn vận động này vào lúc 7 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2018, Ban giám hiệu nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối họp với PHHS thực hiện đổ bê tông trước khu vực cổng trường, nhằm mục đích tạo nơi đưa đón thuận tiện cho phụ huynh học sinh đậu đỗ xe.

     Công trình sân đanl phụ huynh học sinh đậu xe chờ rước con do gia đình anh Lê Văn Giao ngụ ấp 2, xã Hòa Bình, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng tháp tài trợ gồm:

  • 01 cát san lắp trị giá 500.000 đồng
  • 11 m3 đá 1×2 trị giá 960.000 đồng
  • 1000 kg lưới P40 trị giá 950.000 đồng
  • 01 câu mủ mỏng lót đổ pê tông trị giá   000 đồng
  • Dây kẽm buột trị giá   000 đồng
  • 70 bao xi măng trị giá 810.000 đồng
  • 14 ghế đá và 01 bàn đá trị giá 250.000 đồng

Tổng cộng:                                25.000.000 đồng.

(Hai mươi lăm triệu đồng)

Ngoài ra, còn có sự đóng góp hơn 50 ngày công lao động của CB-GV-NV và phụ huynh học sinh của trường.

Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 12/2018.

1

2

(Phần sân danl được hoàn thiện và đưa vào sử dụng)

Trường TH Hòa Bình B