KẾ HOẠCH CHÀO MỪNG 26/3

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC HÒA BÌNH B
***
Số: 27 KH/LĐ Hòa Bình, ngày 11 tháng 03 năm 2018

KẾ HOẠCH
( V/v tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26 – 3
và lồng ghép Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe năm học 2017- 2018 )

– Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018 của HĐĐ huyện Tam Nông.
– Căn cứ vào chương trình năm học và phong trào thi đua của BGH trường TH Hòa Bình B năm học 2017 – 2018.
Nay Liên đội Trường TH Hòa Bình B đề ra kế hoạch hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26 – 3 và lồng ghép Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” cụ thể như sau:
I. Mục đích – yêu cầu:
– Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018). Thông qua chương trình nhằm giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dạy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh, tạo động lực mạnh mẽ cho thiếu nhi phấn đấu học tập và rèn luyện.
– Thông qua ngày hội, tạo không khi thi đua sôi nổi của thiếu nhi, tích cực rèn luyện TDTT, tích cực tham gia các hoạt động do Đội tổ chức.
– Ngày hội được triển khai sâu rộng, trở thành nội dung sinh hoạt của từng chi đội, và lớp nhi đồng đảm bảo tính thiết thực, sáng tạo, tạo được dấu ấn sâu đậm và hiệu ứng xã hội tích cực.
II. Thời gian – địa điểm – Đối tượng tham gia
1. Thời gian tổ chức hội thao:
– Bắt đầu lúc 7 giờ ngày 24/03/2018 ( thứ 7).
2. Địa điểm: Sân trường trường TH Hòa Bình B.
3. Đối tượng tham gia: Học sinh khối lớp 3,4,5.
III. Nội dung tổ chức.
– Tổ chức ôn kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
– Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn.
– Tổ chức thi các trò chơi dân gian. Với nội dung gồm:
+ Truyền Thun (Khối 3 và khối 4)
+ Tiếp nước. (Khối 3,4 và khối 5 )
+ Ai nhanh hơn. (Khối 5)
Thông qua các trò chơi góp phần rèn luyện thể chất, kĩ năng tính phán đoán, vận động nhanh nhẹn và tạo sự đoàn kết các em lại với nhau.
IV Ban tổ chức – Ban giám khảo
1. Thành phần BTC:
– Thầy Nguyễn Văn Vũ – Hiệu trưởng – Trưởng ban
– Thầy Đàm Chí Tâm – P. Hiệu trưởng – Phó ban
– Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích – TPT – Phó ban
– Thầy Trần Văn Phú – CTCĐ – Thành viên
2. Thành phần trọng tài:
– Thầy Võ Thanh Phong – GVTD – Trưởng ban
– Thầy Nguyễn Hoài Trung Tính – GVTD – Phó ban
– Thầy Trịnh Phi Long – TT khối 5 – Thành viên
V. Kinh phí tổ chức và Cơ cấu giải thưởng:
1. Kinh phí tổ chức
– Mua vật liệu chuẩn bị sân bãi: 110.000đ.
+ Vôi bột: 12.000 đồng.
+ Thun + ống hút: 14.000 đồng.
+ Ly nhựa: 14.000 đồng
+ Bóng nhỏ: 30 quả x 1.000 = 30.000 đồng.
+ Rổ nhỏ: 4 cái x 10.000 = 40.000 đồng.
– Băng rol: Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” 290.000 đồng.
2. Cơ cấu giải thưởng
– 1 Giải nhất: 50.000 đồng cho mỗi trò chơi.
– Tính theo trò chơi và theo từng khối.
+ Truyền thun: 1 giải nhất x 2 khối = 100.000 đồng.
+ Tiếp nước cho Trường Sa : 1 giải nhất x 3 khối = 150.000 đồng.
+ Ai nhanh hơn: 1 giải nhất x 1 khối = 50.000 đồng.
Tổng cộng: 590.000 đồng (Năm trăm chín mươi ngàn đồng)
*Kinh phí được trích từ nguồn quỹ hoạt động của Liên đội.
V. Quy định:
1. Truyền thun.
– Mỗi lớp thành lập một đội gồm 3HS nam và 3HS nữ
– Hình thức thi đấu: Trọng tài hướng dẫn.
2. Tiếp nước cho Trường Sa
– Mỗi đội chọn 6 học sinh gồm 3 nam + 3 nữ
– Hình thức thi đấu: Trọng tài hướng dẫn.
3. Ai nhanh hơn::
– Mỗi đội chọn 6 học sinh gồm 3 nam + 3 nữ
– Hình thức thi đấu: Trọng tài hướng dẫn.
– Thời gian Đăng ký tham gia trò chơi: từ ngày 11/03/2018 đến ngày 18/03/2018. Lớp nào không đăng ký hoặc đăng ký sau thời gian quy định xem như không tham gia phong trào này. ( Lưu ý: GVCN có học sinh tham gia trò chơi phải có mặt đầy đủ, đúng thời gian diễn ra trò chơi).
* Mỗi lớp thành lập đội tham gia trò chơi, các bạn còn lại có nhiệm vụ theo ủng hộ cho đội chơi lớp mình.
VI. Nhân sự: Có bảng phân công kèm theo
Với tinh thần và ý nghĩa của phong trào rất mong GVCN cùng học sinh thực hiện tốt để kế hoạch tổ chức các trò chơi dân gian đạt kết quả tốt.
Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức trò chơi dân gian chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3 của Liên đội TH Hòa Bình B.

Xác nhận BGH Người lập kế hoạch
Hiệu trưởng TPT

Nguyễn Văn Vũ Nguyễn Thị Ngọc Bích