CÔNG TRÌNH LẮP RÁP NHÀ XE ẤP 5

        Để có đủ nơi đậu đổ xe cho cán bộ giáo viên và các em học sinh thuộc điểm phụ ấp 5. Nhằm tận dụng khung sắt của hội trường điểm chính được tháo dỡ cũng như mái tol cũ điểm phụ ấp 5 được thay thế bằng tol mới. BGH quyết định xuất một phần kinh phí và tận dụng sắt, tol cũ cũng như huy động sức đóng góp ngày công lao động của GV-NV và PHHS của nhà trường.

         Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 08 năm 2019, Ban giám hiệu nhà trường cùng GV-NV trong nhà trường phối hợp với PHHS thực hiện lắp ráp nhà xe trong khu vực sân trường điểm phụ ấp 5. Nhà xe có chiều dài 12 mét, chiều rộng 7,4 mét.

xe1

Hình ảnh đang xây dựng

xe2

        Tổng kinh phí phát sinh mới chi cho công trình là  5.760.000 đồng, gồm: Sắt hộp 3.960.000 đồng. Công thợ hàn 1.800.000 đồng. Tổng cộng:  5.760.000 đồng.
Ngoài ra, còn có sự đóng góp hơn 20 ngày công lao động của CB-GV-NV và phụ huynh học sinh của điểm trường.

xe3

Hình ảnh nhà xe đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 03/ 9/2019.

                                                                       Trường TH Hòa Bình B