CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH

       Thực hiện kế hoạch số 163/UBATGTQG ngày 04/05/2018 của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia về Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ để “Giữ chọn ước mơ”.

        Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức tuyên truyền về chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 và truyền thông điệp truyền thông với khẩu hiệu: Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ.

      Hiệu trưởng nhà trường phát động tháng “An toàn giao thông cho trẻ em đến trường” tại Lễ khai giảng năm học 2018-2019.

       Sau khi tiếp nhận được 100 mũ bảo hiểm, nhà trường đã trao tặng cho 100 em học sinh lớp một hiện đang học ở 2 điểm trường: ấp 3 và ấp 5.

Picture1

Trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1/1 thuộc điểm chính ấp 3 – Trường TH Hoà Bình B.

Picture2

Trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1/2 thuộc điểm chính ấp 3 – Trường TH Hoà Bình B.

Picture3

Trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1/3 thuộc điểm chính ấp 3 – Trường TH Hoà Bình B.

Picture4

Trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1/4 thuộc điểm ấp 5